STORNO OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, po záväznom potvrdení iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania, v prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

2. Pri neprevzatí zásielky kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo poskytnúť informácie o kupujúcom tretej strane za účelom vymáhania pohľadávok a vzniknutých škôd, ktoré kupujúci spôsobil objednaním a neprevzatím tovaru.

3. V prípade stornovania predávajúcim, bude predávajúci bez akýchkoľvek prieťahov kontaktovať kupujúceho a navrhne najlepšie schodné riešenie problému s objednávkou, v prípade už uhradenej zálohy na tovar alebo celej úhrady tovaru bude táto čiastka bezodkladne kupujúcemu vrátená.

Sledujte nás na Facebooku